Kapliczki.pl

Portal katolicko-narodowy

Niedziela
29 maja AD 2022

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Imieniny
Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

Idea polityczna, która nie prowadzi do katastrofy, nigdy nie jest popularna.

[Nicolás Gómez Dávila]Kapliczka w Parku Krakowskim w Krakowie.
Bóg pasterzem i gospodarzem

Pan jest moim pasterzem,
nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody,
gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie
po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska
pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

[Psalm 23; według Biblii Tysiąclecia]